Xin hỏi về lỗi khi dùng Call SMS Blocked

quangmcd

NHẬP HỘI
Tôi dùng Call_SMS_Blocker trên O2 Mini, bây giờ xuất hiện lỗi khi chặn sms thì xuất hiện cùng 1 lúc cả tin nhắn trên mục inbox và mục blocked? tệ quá! Các bác gặp lỗi này đã khắc phục hoặc có cách xử lý nào khác xin chỉ giúp. Cảm ơn vô cùng!!!
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top