Xin hỏi

Các thớt khác của 156thaiha

156thaiha

GÂY DỰNG
Xin phép hỏi 1 chút

Tôi có 1 bài viết về vấn đề công nghệ nay muốn được post lên HHVN nhưng tôi đã post lên ở 1 diễn đàn khác, như vậy có được không ?

Thanks
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top