Xin hướng dẫn cách unlock extended ROM

ducga

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Em copy được mà, nếu không đã không post lên cho cả nhà :), mọi người cứ test thử đi à, em copy được cả mấy file theme, nhạc có cả khỏang cách vào OK. 1 vài ví dụ nữa là:

CPY1:\Storage\Rings\Because I'm A Girl.wma
CPY2:\Windows\Rings\Because I'm A Girl.wma

CPY1:\Storage\Rings\Move for freedom.wma
CPY2:\Windows\Rings\Move for freedom.wma

CPY1:\Storage\Themes\Global-SE.tsk
CPY2:\Windows\Global-SE.tsk

Em copy từ config.txt ra đấy ạ.

Các file sau khi copy vẫn họat động bình thường, nhạc chuông đổ đều còn theme hiển thị OK. Hic hic fải chăng em gà con lon ton nên không có bảo hành hic hic --> tủi thân :(
 

tothanh

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Các bác cho mình hỏi thêm: nguyên bản EXT- ROM của O2S có file config.txt nội dung sau:EXEC:\Extended_ROM\TPDisable.exe
CAB: \Extended_ROM\CallerID_wwe.cab
CAB: \Extended_ROM\BA_Album_WWE.CAB
CAB: \Extended_ROM\MIDI561.CAB
CAB: \Extended_ROM\MMS_v2.0.0.13_BA_WWE_O2Asia_0913.CAB
CAB: \Extended_ROM\ClearVue2.4.381WWE_withoutBP_OzUp.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\Java_V10.1.2.49_BA_WWE_0901_unremovable.CAB
CAB: \Extended_ROM\DialerSkin_Portrait_091104.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\DialerSkin_Landscap_091104.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\After_Sales_Service_091304.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_WWE_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\o2_connect_iis.cab
CAB: \Extended_ROM\Camera_Patch_10080401.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\CW-Album-Association.CAB
CAB: \Extended_ROM\DelAddStarMenu_092404.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2_Base_09240402.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2Auto.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\Version_BA_131.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\OEM_BA_09240401.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\SetButtonLock.exe
EXEC:\Extended_ROM\TPEnable.exe
CPY1:\Extended_ROM\Autoconfig.txt
CPY2:\Windows\Autoconfig.txt
EXEC:\Windows\Autoconfig.exe
RST: Reset
Các bác cho hỏi cái nào nên bỏ bớt , cái nào cần xài. Còn nữa file autoconfig có nội dung sau:
;Remark
[Default]
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_WWE_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2_Default.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\UpdateStartMenu.exe
RST: Reset

[1O1O]
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_1010_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\1O1O_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[3-DUALBAND-]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_3DualBand_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\3-DUALBAND_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[AIS]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_AIS_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\AIS_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Celcom]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Celcom_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Celcom_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[ChungHwa Telecom]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_CHT_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\CHT_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[DiGi]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_DiGi_Customizaton_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\DiGi_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[DTAC]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_DTAC_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\DTAC_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Globe]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Globe_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Globe_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[IM3]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_IM3_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\IM3_ALL_01.sa.CAB
RST: Reset

[M1]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_M1_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\M1_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Maxis]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Maxis_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Maxis_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[New World Mobility]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_NewWorld_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\New_World_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[One2Free]
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_One2Free_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\One2Free_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Optus]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Optus_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Optus_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[ProXL]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_XLMMS_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\ProXL_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Satelindo]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Satelindo_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Satelindo_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[SingTel]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_SingTel_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\SingTel_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Smart]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Smart_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Smart_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[SmarTone]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_SmarTone_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\SmartTone_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[StarHub]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Post_StarHub_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\StartHub_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[StarHub Prepaid]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Pre_StarHub_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\StartHub_Prepaid_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Sunday]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Sunday_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Sunday_ALL.sa.CAB
RST: Reset

[Telkomsel]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Telkomsel_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Telkomsel_ALL_100104.CAB
RST: Reset

[Telstra]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_Telstra_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\TelStra_ALL.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\SetMyFavorites.exe
RST: Reset

[Vodafone Australia]
CAB: \Extended_ROM\default.sa.CAB
CAB: \Extended_ROM\6inone.CAB
CAB: \Extended_ROM\O2ASIA_VodafoneAU_Customization_0923.CAB
CAB: \Extended_ROM\Vodafone_Australia_ALL.sa.CAB
EXEC:\Extended_ROM\SetDefNetwork_Vodafone-GPRS Settings.exe
RST: Reset

Mình không hiểu tác dụng của file này, mong các bác chỉ giáo
 

ducga

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Các bác cho hỏi cái nào nên bỏ bớt , cái nào cần xài. Còn nữa file autoconfig có nội dung sau:
Từ fần này trở đi là setup cho các hãng, bác có thể xóa được. Ý nghĩa của 1 số file như sau:

CallerID_wwe.cab <--- Chương trình Photo Contacts
BA_Album_WWE.CAB <--- Chương trình Album, dùng để review ảnh và phim sau khi chụp và quay.
MIDI561.CAB <-- ko rõ lắm, chắc là hỗ trợ fần Midi nhạc chuông
MMS_v2.0.0.13_BA_WWE_O2Asia_0913.CAB <-- MMS
ClearVue2.4.381WWE_withoutBP_OzUp.sa .CAB <-- 2 chương trình ClearVue PDF và ClearVue PPT ( xem file .pdf và file presentation )
Java_V10.1.2.49_BA_WWE_0901_unremova ble.CAB <-- chương trình Midi Aplet
DialerSkin_Portrait_091104.sa.CAB và DialerSkin_Landscap_091104.sa.CAB: thay đổi skin của điện thoại ( phần Phone ).
After_Sales_Service_091304.sa.CAB và O2ASIA_WWE_Customization_0923.CAB: chả có gì quan trọng cả.
....
Nói chung các cái nên add vào là photo contacts với ClearVue (nếu bạn thích xem file presentation còn ClearVue PDF chuối lắm nên cài Acrobat Reader cho PPC hay hơn ) + Album ( dùng để xem mp4 là chủ yếu bởi rất ít soft cho fép xem mp4 trên PPC ). Ngòai ra bạn thích add gì thì add vào, rồi chỉnh sửa config.txt như mình đã post ở trên. Tốt nhất bạn cứ copy extended ROM vào máy tính, chỉnh sửa, rồi xóa hết extended ROM trong O22s rồi copy lại, hay còn gọi là COOK ROM.
 

sano

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Các bác cho em hỏi chút, thế cái con Imate Jam của em có unlock được Ext Rom không hả các bác. Em dùng cái LoadVdisk.exe mở được Ext Rom nhưng mà chưa unlock được, bác nào có kế gì hay chỉ cho anh em với.

Cheers
 

ducga

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Làm được nhưng rắc rối hơn O22s và O22 nhiều, bạn đọc lại bài của anh nncuong đã nói về vấn đề này rồi, nhưng mình đã thử mà chưa được vì fải dùng card 64MB mới thực hiẹn được, mình dùng card 512 tí nữa thì toi luôn con card :). Nói chung chỉ unhide rồi customise cũng được rồi, còn nếu như bạn thích mày mò thì PM cho anh nncuong hỏi thêm chi tiết nhe.
 

oh_my_god

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Hình như EXT-ROM của mini chưa Unclock được, chỉ unhide và "Remove" toàn bộ được thôi. Không biết có phải vậy kô ?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Mình có mua nước hoa chiết của bạn này nhưng lâu ko nhận được hàng nên vào hòm thư để trao đổi, khi vào hòm thư thì không thấy cuộc trò chuyện với bạn đó nữa, ai gặp tình trạng này chưa ạ
Screenshot_20230106_213135_Chrome.jpg
...
Top