Xin Passkey để chép lên Coolwebcam cho O2 Atom

#1
Kính gởi các Bác trên Diễn Đàn ,

Tôi đã cài xong CoolWebcam lên O2 Atom , nhưng vẫn chưa dùng được.
Đã mở Atom và Sync với Laptop , nhưng vẫn chưa sử dụng được.
Theo tôi nghĩ là cần phải có Key để xài với WM2005 mới sứ dụng được.
Mong cá bác hương dẫn vá cho key . Rất cám ơn.
E-mail : le_van_loi@yahoo.com
Cám ơn đã xem .:)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

ở trên shopee thấy bà nào bà nấy toàn khoe bán hàng được trăm triệu/tháng, dã man thật , k hiểu làm thế nào
Lazada Vietnam Master card on Monday
Top