Xin phẩn mềm dạng stopwatch

Các thớt khác của filo

filo

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
bác nào có phần đếm giờ dạng Stơpwatch cho em xin 01 bản
Vui lòng gửi vào thangkv@yahoo.com
Xin cảm ơn
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top