Xin phép được kích hoạt lại nickname

Các thớt khác của sabelita

dungnd

THÀNH VIÊN DANH DỰ
sabelita said:
Mod không làm được việc này mất rùi, em nhờ anh admin cái ạ !

Cảm ơn !

Ạt min đang bận việt hóa sì mạt phôn.
Không chờ được thì tạo myPDAcafe hoặc thêm chấm, thêm phẩy vào :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top