Xin phép được kích hoạt lại nickname

Các thớt khác của sabelita

dungnd

THÀNH VIÊN DANH DỰ
sabelita said:
Mod không làm được việc này mất rùi, em nhờ anh admin cái ạ !

Cảm ơn !

Ạt min đang bận việt hóa sì mạt phôn.
Không chờ được thì tạo myPDAcafe hoặc thêm chấm, thêm phẩy vào :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top