Xin recovery cho Thinkpad T400

Các thớt khác của tkienbk

IEEE

GÂY DỰNG
Bạn hỏi xin bản nào thế? XP hay Vista?
Mình có XP, nếu cần thì liên hệ theo sign nhé
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top