Xin recovery cho Thinkpad T400

Các thớt khác của tkienbk

IEEE

GÂY DỰNG
Bạn hỏi xin bản nào thế? XP hay Vista?
Mình có XP, nếu cần thì liên hệ theo sign nhé
 

Bài viết cần bạn xem thêm

HEPA - viết tắt của High Efficiency Particulate Air (bộ lọc không khí hiệu suất cao) là một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc không khí.
Màng lọc khí HEPA được phát triển vào những năm 1940 bởi Ủy ban năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ với ...
Top