Xin recovery cho Thinkpad T400

Các thớt khác của tkienbk

IEEE

GÂY DỰNG
Bạn hỏi xin bản nào thế? XP hay Vista?
Mình có XP, nếu cần thì liên hệ theo sign nhé
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Dear Mod,

Tại topic này : https://www.handheld.com.vn/threads...l-co-ket-thuc-22h22p-ngay-01-06.593249/page-2

Nhờ Mod xem giúp bài bid của bác Phan Gia Minh có hợp lệ không và ai là người win hợp lệ ạ :

E ...
Top