Xin rom gốc của HD mini.

ruanjinyong

NHẬP HỘI
Máy mình đang up rom thi bị trục trặc,bây giờ đang treo ở chế độ màn hình màu. Có ai có bản Rom gốc của HD mini không ? cãm ơn rất nhiều !
 

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top