xin ROM HTC s300+

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Bạn phải nói rõ ROM WM5 hay WM6.1 hay 6.5 chứ. Nói chung chung vậy ai biết mà giúp bạn cho chính xác được!?
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top