Xin Soft Chat cho T-Mobile Dash WM2006

trungzena

Nói không với bia gụ ...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng sáu 2007 lúc 15:26
#2
PM cho mình cái email, mình gửi cho, vì lý do tế nhị nên không thể up lên đây được :)
 

trungzena

Nói không với bia gụ ...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
2 Tháng sáu 2007 lúc 21:49
#4
Đã gửi mail cho bạn, có gì thắc mắc thì cứ post lên đây để anh em giúp đỡ :)
 

tung007

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
10 Tháng sáu 2007 lúc 00:53
#8
Cho em xìp pem với, gửi cho em xin một bản với, email của em đây tonngokhongcolongomong@tayduky.com, em xin cám ơn nhiều! Gửi cả cho các bạn của em nữa:
"Shenna Ortiz" <dirtdoc6@yahoo.com>, "Tarah" <pocusayahpouvbdeopcuidv@yahoo.com>, "Ivory" <karenjain@yahoo.com>, "Dick Duncan" <rikko_c86@yahoo.com>, "Jazmine Howell" <anarky04@yahoo.com>, "Andrew" <claudiuionica@yahoo.com>, "Cythia Clark" <qoowxuyyoimokmdgpnndq@yahoo.com>, "Mirtha" <kyser003@yahoo.com>, "Dean" <aquatosh@yahoo.com>, "Kitty Wheeler" <nesreennaiem@yahoo.com>, "Shenna Ortiz" <dirtdoc6@yahoo.com>, "Tarah" <pocusayahpouvbdeopcuidv@yahoo.com>, "Ivory" <karenjain@yahoo.com>, "Dick Duncan" <rikko_c86@yahoo.com>, "Jazmine Howell" <anarky04@yahoo.com>, "Andrew" <claudiuionica@yahoo.com>, "Cythia Clark" <qoowxuyyoimokmdgpnndq@yahoo.com>, "Mirtha" <kyser003@yahoo.com>, "Dean" <aquatosh@yahoo.com>, "Kitty Wheeler" <nesreennaiem@yahoo.com>, "Shenna Ortiz" <dirtdoc6@yahoo.com>, "Tarah" <pocusayahpouvbdeopcuidv@yahoo.com>, "Ivory" <karenjain@yahoo.com>, "Dick Duncan" <rikko_c86@yahoo.com>, "Jazmine Howell" <anarky04@yahoo.com>, "Andrew" <claudiuionica@yahoo.com>, "Cythia Clark" <qoowxuyyoimokmdgpnndq@yahoo.com>, "Mirtha" <kyser003@yahoo.com>, "Dean" <aquatosh@yahoo.com>, "Kitty Wheeler" <nesreennaiem@yahoo.com>, "Shenna Ortiz" <dirtdoc6@yahoo.com>, "Tarah" <pocusayahpouvbdeopcuidv@yahoo.com>, "Ivory" <karenjain@yahoo.com>, "Dick Duncan" <rikko_c86@yahoo.com>, "Jazmine Howell" <anarky04@yahoo.com>, "Andrew" <claudiuionica@yahoo.com>, "Cythia Clark" <qoowxuyyoimokmdgpnndq@yahoo.com>, "Mirtha" <kyser003@yahoo.com>, "Dean" <aquatosh@yahoo.com>, "Kitty Wheeler" <nesreennaiem@yahoo.com>, "Shenna Ortiz" <dirtdoc6@yahoo.com>, "Tarah" <pocusayahpouvbdeopcuidv@yahoo.com>, "Ivory" <karenjain@yahoo.com>, "Dick Duncan" <rikko_c86@yahoo.com>, "Jazmine Howell" <anarky04@yahoo.com>, "Andrew" <claudiuionica@yahoo.com>, "Cythia Clark" <qoowxuyyoimokmdgpnndq@yahoo.com>, "Mirtha" <kyser003@yahoo.com>, "Dean" <aquatosh@yahoo.com>, "Kitty Wheeler" <nesreennaiem@yahoo.com>, "Shenna Ortiz" <dirtdoc6@yahoo.com>, "Tarah" <pocusayahpouvbdeopcuidv@yahoo.com>, "Ivory" <karenjain@yahoo.com>, "Dick Duncan" <rikko_c86@yahoo.com>, "Jazmine Howell" <anarky04@yahoo.com>, "Andrew" <claudiuionica@yahoo.com>, "Cythia Clark" <qoowxuyyoimokmdgpnndq@yahoo.com>, "Mirtha" <kyser003@yahoo.com>, "Dean" <aquatosh@yahoo.com>, "Kitty Wheeler" <nesreennaiem@yahoo.com>,
 

nghiadao

TRÙM M.O.D.E.R.A.T.O.R
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
10 Tháng sáu 2007 lúc 19:34
#9
em nhớ là t mobile có tích hợp yahoo messenger mà ?! nhìn xong cái list ông Trung trốn luôn roài!
 

trungzena

Nói không với bia gụ ...
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
11 Tháng sáu 2007 lúc 08:25
#10
Nhìn cái list cùng tung007 trốn là cái chắc, ai cần thì email trực tiếp cho mình, mình sẽ reply, không nên đang trên đây nhiều :)
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi các mod HHVN,
Nick Camine của mình đang hoạt động trên tâptalk, tự dưng vào không nhìn thấy gì, vào trên web báo not permision.
Các nick khác vẫn sử dụng tapatalk bình thường.
Mình muốn biết là nick của mình bị lỗi hay do vi phạm quy định ...
Lazada Vietnam Master card on Monday