Xin tư vấn HTC 8525 lướt web đọc báo có chút vấn đề...

archomvvsu

NHẬP HỘI
Hiện nay em đang dùng con HTC 8525 nhưng lướt web đọc báo các trang của Việt Nam thì font chữ Việt Nam ở các trang báo bị vỡ, hay là nó hiện các hình ô vuông. Bác nào có phần mềm font nào để khắc phục giúp em với nhanh.

Thanks!
 

phamhien

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Hiện nay em đang dùng con HTC 8525 nhưng lướt web đọc báo các trang của Việt Nam thì font chữ Việt Nam ở các trang báo bị vỡ, hay là nó hiện các hình ô vuông. Bác nào có phần mềm font nào để khắc phục giúp em với nhanh.

Thanks!

Có thể do máy bạn chưa cài font Tiếng Việt. Hãy tìm và cài font Tiếng Việt vào bộ nhớ máy là hết ô vuông.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top