PHẦN MỀM Xin xỏ cái RealPlayer để dùng 3G

i780

GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Tình hình là em dùng mạng Vinaphone, mà muốn truy cập 3G để xem TV-Mobile thì nó cứ đòi phải dùng RealPlayer mới chịu, mấy thằng khác như CorePlayer, WindowMedia . . . đếch chịu

Bác nào có cái soft RealPlayer for PPC thì giúp em với (em dùng con Samsung i780)

Thanks nhiều
 

hongbao

HHVN - DỰ BỊ *****
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Và cùng thử Realplayer View attachment realplayer.cab

Hay anh thử vào web bằng chương trình IE của máy, click vào kênh mà mình cần xem, tự load về rồi xem sao.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top