Xóa dấu mũi tên của shortcut trong win7

DHL

.: HHVN :.
GẮN KẾT
Copy toàn bộ Code sau rồi Paste vào Notepad, sau đó Save lại thành file DelArrow.reg rồi CLick đúp vào file đó chọn Yes--> OK.

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\lnkfile]
"IsShortCut"=-
[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile]
"IsShortCut"=-
[HKEY_CLASSES_ROOT\InternetShortcut]
"IsShortCut"=-
Thủ công thì các bạn tìm đến các đường dẫn trên và thay thế Value của các khoá trên.

P/S: Lưu ý có 1 số lỗi sẽ xảy ra nếu bạn Remove Shortcut Arrow như k thể Pin đc 1 số chương trình.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn bạn đã thông tin.
Top