XTreme Tweaks v1.0_ công cụ tùy biến trên PPC

tuanty_MW

NHẬP HỘI
XTreme Tweaks v1.0


Công cụ tùy biến trên PPC


Ứng dụng tốt nhất cho Windows Mobile 6.5 tuỳ biến / cá nhân hoá. Dễ sử dụng, ngón tay thân thiện, KHÔNG CẦN STYLUS!.

Hỗ trợ VGA và WVGA!XTreme Tweaks v1.0, best tool for Windows Mobile 6.5 personalization/customization. Easy to use, finger friendly, NO NEED FOR STYLUS!.

Available in both VGA and WVGA Resolution!

--GUI Tweaks--

1.Start Menu Columns - Allows you to choose how many columns you want in Start Menu.
2.Scroll Bar - Choose how your scroll bar will look like. The change can be visible in Phone, File Explorer, etc.
3.Phone Keypad - This option allows you to set the theme for Phone keypad. The change can be visible in Phone.
4.ClearType - If ON, ClearType will be activated.

--System Tweaks--

1.SMS Sent Message - If OFF, this option will disable the SMS sent message.
2.STK Services - If OFF, this option will disable the SIM Operator (Network Operator) options. This will not set your Phone into Flight Mode. The change can be visible in Start Menu - your Network Operator icon.
3.Increase Font Cache - If ON, font cache will be increased.
4.Increase TCP/IP Cache - If ON, TCP/IP cache will be increased.

--Other Tweaks--

1.SIM Contacts - If HIDE, all SIM contacts visible in Contacts will be hidden.
2. Auto-Lock - If ON, your Phone will auto-lock after 50 seconds or at power button press.
3. SMS Threading - If OFF, SMS Threading will be disabled. This change can be seen in Text/Messaging at your messages.
4. Customer Feedback - If OFF, Customer Feedback will be disabled.
5. Error Reporting - If OFF, Error Reporting will be disabled.
6. In Call Recording - If ON, this option will allow call recording, see the option available when making a phone call. The recording will be saved in My Voices.
7. Right SoftKey - This option is visible with Windows Default as Today at the right Softkey.
8. SmartTouch - If ON, SmartTouch will be available in most programs.

MORE FEATURES

- Finger Scrolling !
- Big Icons/Buttons, finger friendly, no need for stylus !
- Landscape Support !
- Cool Graphics
- Most Daily Use Functions
- EASY to USE !
- Rapid menu access
- Help
- Restart Device
- Restore To Default
- .PNG Start Menu Icon

More Info:

http://www.smartphone.net/software_detail.asp?id=5873
Download :


Mã:
[/URL][URL="http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=5LTIIM86"]http://www.megaupload.com/?d=5LTIIM86[/URL][URL="http://anonym.to/?http://www.megaupload.com/?d=5LTIIM86"]
 

thanhnamtn

GÂY DỰNG
Bác có thể dịch nội dung ra tiếng việt để tiện xem không? Nhìn tiếng Anh lười đọc quá! :(

=)) Tiếng việt không phải đọc à? không biết thì cứ bảo không biết thôi.....

Nhờ Google.....

Xtreme Tweaks v1.0, công cụ tốt nhất cho Windows Mobile 6,5 cá nhân / tuỳ biến. Dễ sử dụng, ngón tay thân thiện, KHÔNG CẦN CHO STYLUS!.

Co hai VGA và WVGA Nghị quyết!

- GUI tweaks --

1.Start Menu Cột - Cho phép bạn chọn các cột có bao nhiêu bạn muốn trong Start Menu.
2.Scroll Bar - Chọn cách thanh cuộn của bạn sẽ giống như thế. Sự thay đổi có thể được nhìn thấy trong điện thoại, File Explorer, vv
3.Phone Bàn phím - Tùy chọn này cho phép bạn thiết lập các chủ đề cho điện thoại bàn phím. Sự thay đổi có thể được nhìn thấy trong điện thoại.
4.ClearType - Nếu ON, ClearType sẽ được kích hoạt.

- Hệ thống Tweaks --

1.SMS Đã gửi tin nhắn - Nếu OFF, tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa các tin nhắn SMS được gửi tin nhắn.
2.STK Dịch vụ - Nếu OFF, tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa Điều Hành SIM (Network Operator) tùy chọn. Điều này sẽ không đặt điện thoại của bạn vào Flight mode. Sự thay đổi có thể được nhìn thấy trong Start Menu - Mạng biểu tượng Điều Hành của bạn.
3.Increase Font Cache - Nếu ON, font cache sẽ được tăng lên.
4.Increase TCP / IP Cache - Nếu ON, TCP / IP cache sẽ được tăng lên.

- Other Tweaks --

1.SIM Liên hệ - Nếu hide, tất cả các địa chỉ liên lạc SIM hiển thị trong Danh bạ sẽ được ẩn.
2. Auto-Lock - Nếu ON, điện thoại của bạn sẽ tự động khóa sau 50 giây hoặc lúc bấm nút nguồn.
3. SMS Threading - Nếu OFF, tin nhắn SMS Threading sẽ bị vô hiệu. Sự thay đổi này có thể được nhìn thấy trong văn bản / Nhắn tin vào tin nhắn của bạn.
4. Thông tin phản hồi của khách hàng - Nếu OFF, khách hàng Thông tin phản hồi sẽ được vô hiệu hoá.
5. Error Reporting - Nếu OFF, Error Reporting sẽ bị vô hiệu.
6. Trong Call Recording - Nếu ON, tùy chọn này sẽ cho phép ghi âm cuộc gọi, xem các tùy chọn sẵn sàng khi thực hiện một cuộc gọi điện thoại. Ghi âm sẽ được lưu trong Voices của tôi.
7. Right SoftKey - Tùy chọn này có thể nhìn thấy với Windows mặc định như hôm nay tại Softkey phải.
8. SmartTouch - Nếu ON, SmartTouch sẽ có mặt trong hầu hết các chương trình.

MORE FEATURES

- Finger Scrolling!
- Big Icons / Buttons, ngón tay thân thiện, không cần bút stylus!
- Cảnh Hỗ trợ!
- Cool Graphics
- Chức năng sử dụng hàng ngày nhiều nhất
- EASY để sử dụng!
- Rapid truy cập trình đơn
- Trợ giúp
- Khởi động lại thiết bị
- Khôi phục Để mặc định
-. PNG Start Menu Icon
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Tình hình là mình có mua hàng pin bên nó, nó tả không chính xác làm mình chuyển khoản nó 100%, sau khi vừa ck xong & ngay 5 phút sau mình nhắn hỏi nó lại tình trạng pin, mới biết pin không đúng với yêu cầu mình cần mua & nói nó kh ...
Top