Xử lý lỗi 1015 khi Downgrade iPhone 3GS từ OS 4.0beta về OS 3.1.3

wildcat

GẮN KẾT
GÂY DỰNG
NHẬP HỘI
Cũng như khi Update iPhone OS 4.0 beta bạn cần phải có máy tính hệ điều hành Mac và iTunes 9.1 thì với việc Downgrade từ iPhone OS 4.0beta về 3.1.3 bạn cũng cần phải có máy tính chạy hệ điều hành Mac và iTunes 9.1.


Và sau khi quá trình restore gần xong sẽ xuất hiện lỗi 1015 :-&, lỗi này là lỗi downgrade FW, bạn theo các bước sau đây để thoát khỏi lỗi 1015:

  1. Sau khi restore gần xong trên iTunes sẽ xuất hiện báo lỗi 1015 và đưa ra thông báo iPhone đang ở chế độ Recovery, trên iPhone xuất hiện cái đĩa và cọng cáp.
  2. Dùng tool Purplera1n (Download tại đây). Chạy Purplera1n, click vào nút Make it Ra1n, đợi iPhone khởi động lại là xong.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top