Yahoo messenger PalmOS

Agassi

THÀNH VIÊN DANH DỰ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Verichat ok nhất :)
à dưới đây là số "điện thoại" của "tui" đó các bác :D
1234567890
159723341356783

nói nhỏ nhỏ coi chừng mod lấy xài 1 mình rồi xoá luôn á :D
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Gửi All
Theo mình để đảm bảo tính minh bạch cũng như an toàn trong việc tham gia đấu giá nên chăng hhvn nên xác thực tài khoản tất cả các thành viên tham gia đấu giá. Xác thực tài khoản bằng việc yêu cầu thanh viên tham gia phải xác thực giấy tờ tuỳ ...
Top