ZenWatch của Asus có màn hình cong, giá 260 USD

Các thớt khác của ZaiZai

Bài viết cần bạn xem thêm

áp dụng được cho nhiều mục đích cho tương lai, hy vọng thế mới ảo sẽ được triển khai,
Top