Ziphone 2.4 giúp giùm em với

27 Tháng hai 2008 lúc 13:12
#3
song rùi nhưng hình như nó jailbreak cho 1.1.3 và 1.1.4 koh đc
no cứ hiện ra mây cái dong chữ giống y nhau gần 1 tiêng đồng hô mà vẩn koh có gì hết
giúp em sài Ziphone 2.4
và em phải làm sao đây #_# > > có cái máy mà sữa tới lui kho sai dc ngày nao từ khi mua về #_#
 
27 Tháng hai 2008 lúc 13:40
#4
song rùi nhưng hình như nó jailbreak cho 1.1.3 và 1.1.4 koh đc
no cứ hiện ra mây cái dong chữ giống y nhau gần 1 tiêng đồng hô mà vẩn koh có gì hết
giúp em sài Ziphone 2.4
và em phải làm sao đây #_# > > có cái máy mà sữa tới lui kho sai dc ngày nao từ khi mua về #_#

Thế của bác cũng đang là 1.1.4 sao? Nếu vậy thì bó tay đó vì của em cũng đang chết như vậy.

Em ban đầu là 1.1.3 => unlock OK => update lên 1.1.4 => đi Macao hehehe.

Em nghĩ bác dùng Itunes cho lên 1.1.4 rồi xài Ziphone2.4 nên bị giống của em roài.
 

Bài viết cần bạn xem thêm

Cảm ơn các thông tin hữu ích của bác chủ
Lazada Vietnam Master card on Monday